Si la matèria primera és molt bona i els processos d'obtenció són les adequades, el producte final serà ric en sabor i propietats.

En el cas dels vegetals, que creixin lliures de substàncies químiques, només amb adobs orgànics, bones terres i aigües de font o de pou.

I en el cas dels productes d'origen animal, amb control de la genètica i l'alimentació, el transport, la conservació i suelaboración.

Tot dins de la més estricta i possible ecologia i sempre minimitzant els temps des que abandonen el medi natural fins que són consumits.

A aquesta cultura l'anomenem TRAÇAQUALITAT